انتخاب زبان
خیریه حمزه سیدالشهداء(ع) طرقبه
هر که در این سرا در آید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید...

🏠 آدرس: استان خراسان رضوی - مشهد مقدس - طرقبه - میدان امام خمینی - جنب اداره پست - کدپستی: ۹۳۵۱۹۵۷۴۴۸
☎ تلفکس: ۳۴۲۲۴۵۸۸ - ۰۵۱
📲 شبکه های اجتماعی: ۰۹۳۷۳۱۹۶۱۰۰
📧 ایمیل: hssht.charity@gmail.com
💳 شماره کارت بانک پاسارگاد: ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۰۹۵۷۳۲
نماد اعتماد الکترونیکی
تصاویر تبلیغاتی
گالری تصاویر
پیوندها
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۲۶ خرداد ۹۹، ۱۲:۳۱ - یحیی قادری
    خوب بود

۱ مطلب با موضوع «طرقبه :: مفاخر طرقبه :: شهدای طرقبه» ثبت شده است

تنها منبع موجود و استفاده شده برای تکمیل این صفحه، کتاب "لاله های سرخ کوهستان" بوده است.

با توجه به محتوای ضعیف کتاب، تقاضامندیم چنانچه اطلاعات موثق، دقیق و مستندی از زندگینامه، وصیتنامه، خاطرات و ... شهدای بزرگوار شهرستان طرقبه دارید؛ اطلاعات خود را جهت استفاده در همین صفحه و بهره برداری همه افراد، در اختیار واحد تبلیغات خیریه حمزه سیدالشهداء(ع) طرقبه قرار دهید.

 

نصرالله انجیری احمد خلیلی طرقبه علی اصغر عابدینی

شهید نصرالله انجیری

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

شهید احمد خلیلی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

شهید علی اصغر عابدینی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

حمید عابدینی زاده طرقبه امان الله عباس زاده شهید رضا اباذری

شهید حمید عابدینی زاده طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

شهید امان الله عباس زاده

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

شهید رضا اباذری

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

قاسم ایاقی تبادکان قدرت الله عطایی حسن اصغری طرقبه

شهید قاسم ایاقی تبادکان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

شهید قدرت الله عطایی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

شهید حسن اصغری طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

اصغرزاده علی اصغر اردلان محمود انوری

شهید اصغرزاده

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

شهید علی اصغر اردلان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید محمود انوری

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

مجید اسماعیلی طرقبه محمد ابراهیم پور طرقی حسین دژپژوه

شهید مجید اسماعیلی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید محمد ابراهیم پور طرقی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید حسین دژ پژوه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

محمود دشتی محمود چاوشان رجبعلی عظیمی

شهید محمود دشتی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید محمود چاوشان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید رجبعلی عظیمی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

هادی قنبری حسن قالیباف مجید قجری

شهید هادی قنبری

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید حسن قالیباف

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید مجید قجری

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

محمد حسن فتحی حبیب الله فتحی رضا فنائی

شهید محمد حسن فتحی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید حبیب الله فتحی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید رضا فنائی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

حسین جمعی قاسم هرویان محمد حاجت بیگی

شهید حسین جمعی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید قاسم هرویان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید محمد حاجت بیگی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

محمد گرجی طرقبه محمد رضا گلکار طرقبه حسین غلامی

شهید محمد گرجی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید محمدرضا گلکار طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید حسین غلامی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

غلامرضا کوثری نعیمی طرقبه خلیل کوکبی حسن خاوریه حصار

شهید غلامرضا کوثری نعیمی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید خلیل کوکبی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید حسن خاوریه حصار

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

محمد خانی حصار محمد تقی کدکنی مهدی جمشیدیان طرقبه

شهید محمد خانی حصار

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید محمد تقی کدکنی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید مهدی جمشیدیان طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

رضا میر سیدی عنبران ناصر مهماندوست قاسم مرگان

شهید رضا میرسیدی عنبران

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید ناصر مهماندوست

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید قاسم مرگان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

احمد محمودیان محمود خلیلی طرقبه علیرضا مهدی پور

شهید احمد محمودیان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید محمود خلیلی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید علیرضا مهدی پور

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

محمد عباس پناه زو سید حسن نیکوکار فرامرز مصدق

شهید محمد عباس پناه زو

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید سید حسن نیکوکار

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید فرامرز مصدق

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

سید جعفر موسوی پاکدل اصغر محمدی اصغر میر سیدی عنبران

شهید سید جعفر موسوی پاکدل

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید علی اصغر محمدی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید اصغر میر سیدی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

محمد باقر سر برقی مقدم حجت رضوان حسن رضایی

شهید محمدباقر سربرقی مقدم

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید حجت رضوان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید حسن رضایی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

محمد حسین شریفی محمد رضا پینه وری نور محمد پایدار

شهید محمد حسین شریفی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید محمدرضا پینه وری

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید نورمحمد پایدار

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

کاظم شمس الدین زاده محسن شبان ابوالفضل صیامی

شهید کاظم شمس الدین زاده

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید محسن شبان طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید ابوالفضل صیامی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

جواد سراج رضا صداقتی کلاته عبدل رجب وجدانی

شهید جواد سراج

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید رضا صداقتی کلاته عبدل

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید رجب وجدانی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

محسن وفا دوست محمد طهانیان محمد تقی سلیمان زاده

شهید محسن وفادوست

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید محمد طهانیان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید محمدتقی سلیمان زاده

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

غلامعلی سهرابی غلامحسین شکارچیان صادق ضرغامی زاده

شهید غلامعلی سهرابی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید غلامحسین شکارچیان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید صادق ضرغامی زاده

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

یوسفعلی زنجانی ثانی محمد حسین ذاکرین کاظم زعفرانی حصار

شهید یوسفعلی زنجانی ثانی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید محمدحسین ذاکرین

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید کاظم زعفرانی حصار

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

رنجبر گلستانی Shahid - Shohaday-e Torghabeh - شهدای طرقبه - شهید Shahid - Shohaday-e Torghabeh - شهدای طرقبه - شهید

شهید رنجبر گلستانی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید حسین رمضانی طرقدری

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید مصطفی پرخیده منش

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

Shahid - Shohaday-e Torghabeh - شهدای طرقبه - شهید

شهید اصغر عابدینی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۳۷
موسسه خیریه حمزه سیدالشهداء(ع) طرقبه
آرشیو گالری تصاویر