انتخاب زبان
خیریه حمزه سیدالشهداء(ع) طرقبه
هر که در این سرا در آید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید...

🏠 آدرس: استان خراسان رضوی - مشهد مقدس - طرقبه - میدان امام خمینی - جنب اداره پست - کدپستی: ۹۳۵۱۹۵۷۴۴۸
☎ تلفکس: ۳۴۲۲۴۵۸۸ - ۰۵۱
📲 شبکه های اجتماعی: ۰۹۳۷۳۱۹۶۱۰۰
📧 ایمیل: hssht.charity@gmail.com
💳 شماره کارت بانک پاسارگاد: ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۰۹۵۷۳۲
نماد اعتماد الکترونیکی
تصاویر تبلیغاتی
گالری تصاویر
پیوندها
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۲۶ خرداد ۹۹، ۱۲:۳۱ - یحیی قادری
    خوب بود

شهدای طرقبه

يكشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷ ق.ظ

تنها منبع موجود و استفاده شده برای تکمیل این صفحه، کتاب "لاله های سرخ کوهستان" بوده است.

با توجه به محتوای ضعیف کتاب، تقاضامندیم چنانچه اطلاعات موثق، دقیق و مستندی از زندگینامه، وصیتنامه، خاطرات و ... شهدای بزرگوار شهرستان طرقبه دارید؛ اطلاعات خود را جهت استفاده در همین صفحه و بهره برداری همه افراد، در اختیار واحد تبلیغات خیریه حمزه سیدالشهداء(ع) طرقبه قرار دهید.

 

نصرالله انجیری احمد خلیلی طرقبه علی اصغر عابدینی

شهید نصرالله انجیری

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

شهید احمد خلیلی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

شهید علی اصغر عابدینی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

حمید عابدینی زاده طرقبه امان الله عباس زاده شهید رضا اباذری

شهید حمید عابدینی زاده طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

شهید امان الله عباس زاده

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

شهید رضا اباذری

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

قاسم ایاقی تبادکان قدرت الله عطایی حسن اصغری طرقبه

شهید قاسم ایاقی تبادکان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

شهید قدرت الله عطایی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

شهید حسن اصغری طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

اصغرزاده علی اصغر اردلان محمود انوری

شهید اصغرزاده

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

شهید علی اصغر اردلان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید محمود انوری

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

 

مجید اسماعیلی طرقبه محمد ابراهیم پور طرقی حسین دژپژوه

شهید مجید اسماعیلی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید محمد ابراهیم پور طرقی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید حسین دژ پژوه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

محمود دشتی محمود چاوشان رجبعلی عظیمی

شهید محمود دشتی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید محمود چاوشان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید رجبعلی عظیمی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

هادی قنبری حسن قالیباف مجید قجری

شهید هادی قنبری

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید حسن قالیباف

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید مجید قجری

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

محمد حسن فتحی حبیب الله فتحی رضا فنائی

شهید محمد حسن فتحی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید حبیب الله فتحی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید رضا فنائی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

حسین جمعی قاسم هرویان محمد حاجت بیگی

شهید حسین جمعی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید قاسم هرویان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید محمد حاجت بیگی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

محمد گرجی طرقبه محمد رضا گلکار طرقبه حسین غلامی

شهید محمد گرجی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید محمدرضا گلکار طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید حسین غلامی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

غلامرضا کوثری نعیمی طرقبه خلیل کوکبی حسن خاوریه حصار

شهید غلامرضا کوثری نعیمی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید خلیل کوکبی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید حسن خاوریه حصار

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

محمد خانی حصار محمد تقی کدکنی مهدی جمشیدیان طرقبه

شهید محمد خانی حصار

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید محمد تقی کدکنی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید مهدی جمشیدیان طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

رضا میر سیدی عنبران ناصر مهماندوست قاسم مرگان

شهید رضا میرسیدی عنبران

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید ناصر مهماندوست

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید قاسم مرگان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

احمد محمودیان محمود خلیلی طرقبه علیرضا مهدی پور

شهید احمد محمودیان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید محمود خلیلی طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید علیرضا مهدی پور

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

محمد عباس پناه زو سید حسن نیکوکار فرامرز مصدق

شهید محمد عباس پناه زو

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید سید حسن نیکوکار

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید فرامرز مصدق

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

سید جعفر موسوی پاکدل اصغر محمدی اصغر میر سیدی عنبران

شهید سید جعفر موسوی پاکدل

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید علی اصغر محمدی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید اصغر میر سیدی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

محمد باقر سر برقی مقدم حجت رضوان حسن رضایی

شهید محمدباقر سربرقی مقدم

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید حجت رضوان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید حسن رضایی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

محمد حسین شریفی محمد رضا پینه وری نور محمد پایدار

شهید محمد حسین شریفی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید محمدرضا پینه وری

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید نورمحمد پایدار

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

کاظم شمس الدین زاده محسن شبان ابوالفضل صیامی

شهید کاظم شمس الدین زاده

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید محسن شبان طرقبه

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

شهید ابوالفضل صیامی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

جواد سراج رضا صداقتی کلاته عبدل رجب وجدانی

شهید جواد سراج

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید رضا صداقتی کلاته عبدل

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید رجب وجدانی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار

 

 

محسن وفا دوست محمد طهانیان محمد تقی سلیمان زاده

شهید محسن وفادوست

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید محمد طهانیان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید محمدتقی سلیمان زاده

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

غلامعلی سهرابی غلامحسین شکارچیان صادق ضرغامی زاده

شهید غلامعلی سهرابی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید غلامحسین شکارچیان

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید صادق ضرغامی زاده

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

یوسفعلی زنجانی ثانی محمد حسین ذاکرین کاظم زعفرانی حصار

شهید یوسفعلی زنجانی ثانی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید محمدحسین ذاکرین

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید کاظم زعفرانی حصار

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

رنجبر گلستانی Shahid - Shohaday-e Torghabeh - شهدای طرقبه - شهید Shahid - Shohaday-e Torghabeh - شهدای طرقبه - شهید

شهید رنجبر گلستانی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

شهید حسین رمضانی طرقدری

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

شهید مصطفی پرخیده منش

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

 گلزار

 

 

Shahid - Shohaday-e Torghabeh - شهدای طرقبه - شهید

شهید اصغر عابدینی

زندگینامه

وصیتنامه

خاطرات

سایر تصاویر

گلزار 

 

 

موافقین ۲ مخالفین ۰ چاپ این صفحه پرینت ۹۷/۱۲/۲۶
موسسه خیریه حمزه سیدالشهداء(ع) طرقبه

Charity

Hamze charity torghabeh

Hssht

Torghabeh

Torghabeh charity

hamze torghabeh charity

hamze-e-seyyed shohada charity

hamze-e-seyyed shohada torghabeh

hamze-e-seyyed shohada torghabeh charity

hssht

hssht charity

hssht.ir

seyyed shohada

torghabeh

torghabeh charity

تاریخ شهادت

حمزه

حمزه طرقبه

خاطرات شهدا

خیریه

خیریه حمزه سیدالشهدا طرقبه

خیریه حمزه سیدالشهدا ع طرقبه

خیریه حمزه طرقبه

خیریه سیدالشهدا طرقبه

خیریه سیدالشهدا ع طرقبه

خیریه طرقبه

زندگینامه

سیدالشهدا

سیدالشهدا طرقبه

شهدای دفاع مقدس

شهدای طرقبه

شهید احمد خلیلی طرقبه

شهید احمد محمودیان طرقبه

شهید اصغر عابدینی

شهید امان الله عباش زاده طرقبه

شهید جواد سراج

شهید حبیب الله فتحی طرقبه

شهید حسن اصغری طرقبه

شهید حسن رضایی

شهید حسن قالیباف

شهید حسین جمعی طرقبه

شهید حسین دژ پژوه

شهید حسین رمضانی طرقدری

شهید حسین غلامی

شهید حمید عابدینی زاده طرقبه

شهید خلیل کوکبی طرقبه

شهید رضا اباذری

شهید رضا صداقتی کلاته عبدل

شهید رضا فنایی

شهید سید جعفر موسوی پاکدل

شهید سید حسن نیکوکار

شهید صادق ضرغامی زاده

شهید علی اصغر اردلان مومن

شهید علی اصغر محمدی

شهید علیرضا مهدی پور

شهید غلامحسین شکارچیان

شهید غلامرضا کوثری نعیمی طرقبه

شهید قاسم مرگان

شهید قاسم هرویان

شهید مجید اسماعیلی طرقبه

شهید مجید قجری

شهید محسن شبان طرقبه

شهید محسن وفادوست طرقبه ای

شهید محمد ابراهیم پور طرقی

شهید محمد باقر سربرقی مقدم

شهید محمد تقی سلیمان زاده طرقبه

شهید محمد حاجت بیگی

شهید محمد حسن فتحی طرقبه

شهید محمد حسین شریفی طرقبه

شهید محمد رضا پینه وری

شهید محمد رضا گلکار طرقبه

شهید محمد طحانیان

شهید محمد عباس پناه زو

شهید محمد گرجی طرقبه

شهید محمود خلیلی طرقبه

شهید محمود چاوشان

شهید مصطفی پرخیده منش

شهید مهدی جمشیدیان طرقبه

شهید ناصر مهماندوست

شهید نصرالله انجیری

شهید هادی قنبری

شهید کاظم شمس الدین زاده

شهید یوسفعلی زنجانی ثانی

طرقبه

محل شهادت

مفاخر طرقبه

موسسه حمزه سیدالشهدا طرقبه

موسسه حمزه سیدالشهدا ع طرقبه

موسسه خیریه

موسسه خیریه حمزه سیدالشهدا

موسسه خیریه حمزه سیدالشهدا طرقبه

موسسه خیریه حمزه سیدالشهدا ع طرقبه

موسسه خیریه حمزه طرقبه

موسسه خیریه سیدالشهدا طرقبه

موسسه خیریه سیدالشهدا ع طرقبه

وصیت نامه

گلزار شهدای طرقبه

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :
فیس نما فیس نما
کلوب کلوب


Telegram
Whatsapp
Facebook
Twitter
Google Plus
Linkedin
Gmail
Yahoo mail

نظرات  (۱)

خدا شهدای عزیز را رحمت کند. ان شاءالله.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی